P o r t f o l i o

Sposati Fotografia Ślubna - zatrzymajmy razem chwile!

K A R O L I N A  I  R A D E K

Ślubowali sobie w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Koźminie Wielkopolskim. 

Wesele odbyło się w przepięknej oranżerii Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.

w r ó ć

w r ó ć